KROUŽKY Milíčov

S kroužky začínáme od října.

Balet, scenický tanec a street dance začínají 2. týden v říjnu.

Gymnastika začíná 2.10. v 14:30

Krav maga bude 2.10. v čase od 13.30-14.30 a od 15:30-16:30
9.10. krav maga nebude
od 16.10. krav maga podle rozvrhu v nové tělocvičně

Kroužek „Sportovní hry“
Tento pohybový a sportovní kroužek je zaměřen na všestranný rozvoj pohybových schopností a motorických dovedností dětí a rozvíjení kladného vztahu k pohybu.
Zahrnuje gymnastiku, základy míčových her včetně pravidel (košíková, přehazovaná, florbal, odbíjená, házená, kopaná, ringo,…),
minimalizuje a předchází civilizačním chorobám (obezita, stres, hypertenze ….), působí jako prevence drogové problematiky.

Trenér:
Ondřej Hrazdil
Mám velké zkušenosti v oblastí tělesné výchovy a sportu. Působil jsem několik let jako trenér atletických přípravek v AK Olomouc. Zároveň se věnuji aktivním způsobem atletice, kde dosahuji kvalitních výsledků. Jsem absolventem Fakulty tělesné kultury v Olomouci, kde jsem rovněž působil jako asistent při výuce atletiky a odborného vedení volitelného předmětu atletika C. V současné době působím jako učitel TV na ZŠ K Milíčovu, Praha 11.