ZŠ NEDVĚDOVO nám.

Všechny kroužky přímo ve škole - ZŠ Nedvědovo náměstí!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Centrum Emanuel / sídlo: ZŠ Nedvědovo náměstí 140, Praha 4
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
CENA:
45 minutová lekce, pololetí - 1400,- Kč
60 minutová lekce, pololetí - 2000,- Kč
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jakékoliv dotazy nebo připomínky na:
Vedoucí centra - KATARÍNA LAUKOVÁ
Telefon: 775 542 343
email: katarina.patricia.laukova@gmail.com
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo účtu: 274067325 / 0300
Variabilní symbol: 1