JAK SE PŘIHLÁSIT?

K přihlášení využijte přímý telefonní kontakt, emailovou korespondenci nebo můžete kontaktovat třídního učitele.

Papírová přihláška je k dispozici u vedoucího centra.
Všechny další dotazy samozřejmě rádi zodpovíme osobně.

Vedoucí centra:
Katarína Lauková
Telefon: 775 542 343
email: katarina.patricia.laukova@gmail.com